位置:首頁(yè) > 列車(chē)時(shí)刻首頁(yè) > 安徽列車(chē)時(shí)刻 > 阜陽(yáng)西站火車(chē)時(shí)刻表查詢(xún)

阜陽(yáng)西站列車(chē)時(shí)刻表

阜陽(yáng)西火車(chē)時(shí)刻表目前有22條火車(chē)運營(yíng)線(xiàn)路經(jīng)過(guò),主要指標包括列車(chē)車(chē)次、始發(fā)站終點(diǎn)站名稱(chēng)、到達時(shí)間、發(fā)車(chē)時(shí)間、累計用時(shí)、累計距離等。
 • 車(chē)次/車(chē)型
  發(fā)/到站
  始發(fā)/到達時(shí)間
  經(jīng)過(guò)站
  經(jīng)過(guò)時(shí)間
  停留
 • D2175
  動(dòng)車(chē)
  宜昌東
  杭州西
  07:01
  15:56
  富陽(yáng)西
  15:39
  15:41
  2分鐘
 • D2176
  動(dòng)車(chē)
  杭州西
  宜昌東
  14:45
  23:21
  富陽(yáng)西
  14:59
  15:01
  2分鐘
 • D2177
  動(dòng)車(chē)
  杭州西
  宜昌東
  14:45
  23:21
  富陽(yáng)西
  14:59
  15:01
  2分鐘
 • D2178
  動(dòng)車(chē)
  宜昌東
  杭州西
  07:01
  15:56
  富陽(yáng)西
  15:39
  15:41
  2分鐘
 • D2201
  動(dòng)車(chē)
  杭州西
  南昌東
  19:50
  22:54
  富陽(yáng)西
  07:37
  07:39
  2分鐘
 • D2202
  動(dòng)車(chē)
  南昌東
  杭州西
  16:04
  19:30
  富陽(yáng)西
  21:38
  21:40
  2分鐘
 • D3395
  動(dòng)車(chē)
  武漢
  杭州西
  08:22
  14:25
  富陽(yáng)西
  14:08
  14:10
  2分鐘
 • D3398
  動(dòng)車(chē)
  武漢
  杭州西
  08:22
  14:25
  富陽(yáng)西
  14:08
  14:10
  2分鐘
 • G1397
  高鐵
  杭州西
  昆明南
  08:19
  21:03
  富陽(yáng)西
  08:32
  08:34
  2分鐘
 • G1398
  高鐵
  昆明南
  杭州西
  09:24
  21:40
  富陽(yáng)西
  21:23
  21:25
  2分鐘
 • G2380
  高鐵
  廈門(mén)北
  江陰
  06:00
  15:31
  富陽(yáng)西
  11:56
  11:58
  2分鐘
 • G2381
  高鐵
  杭州西
  南昌西
  16:47
  22:10
  富陽(yáng)西
  17:00
  17:02
  2分鐘
 • G2382
  高鐵
  南昌西
  杭州西
  10:45
  16:14
  富陽(yáng)西
  15:58
  16:00
  2分鐘
 • G2387
  高鐵
  西安北
  杭州西
  09:17
  17:29
  富陽(yáng)西
  18:44
  18:46
  2分鐘
 • G2388
  高鐵
  杭州西
  西安北
  07:55
  18:50
  富陽(yáng)西
  07:56
  07:58
  2分鐘
 • G2389
  高鐵
  杭州西
  西安北
  08:53
  16:33
  富陽(yáng)西
  07:56
  07:58
  2分鐘
 • G2390
  高鐵
  西安北
  杭州西
  07:17
  18:30
  富陽(yáng)西
  18:44
  18:46
  2分鐘
 • G2667
  高鐵
  煙臺
  黃山北
  13:23
  22:13
  富陽(yáng)西
  20:54
  20:56
  2分鐘
 • G2668
  高鐵
  黃山北
  煙臺
  06:22
  14:56
  富陽(yáng)西
  07:39
  07:41
  2分鐘
 • G2669
  高鐵
  黃山北
  煙臺
  06:22
  14:56
  富陽(yáng)西
  07:39
  07:41
  2分鐘
1 2 下一頁(yè)