位置:首頁(yè) > 列車(chē)時(shí)刻首頁(yè) > 山東列車(chē)時(shí)刻 > 萊陽(yáng)站火車(chē)時(shí)刻表查詢(xún)

萊陽(yáng)站列車(chē)時(shí)刻表

萊陽(yáng)火車(chē)時(shí)刻表目前有160條火車(chē)運營(yíng)線(xiàn)路經(jīng)過(guò),主要指標包括列車(chē)車(chē)次、始發(fā)站終點(diǎn)站名稱(chēng)、到達時(shí)間、發(fā)車(chē)時(shí)間、累計用時(shí)、累計距離等。
 • 車(chē)次/車(chē)型
  發(fā)/到站
  始發(fā)/到達時(shí)間
  經(jīng)過(guò)站
  經(jīng)過(guò)時(shí)間
  停留
 • 5017
  普快
  曹縣
  煙臺
  20:24
  08:23
  萊陽(yáng)
  06:39
  06:43
  4分鐘
 • 5018
  普快
  煙臺
  菏澤
  09:26
  20:04
  萊陽(yáng)
  10:49
  10:52
  3分鐘
 • 5019
  普快
  煙臺
  菏澤
  09:26
  20:04
  萊陽(yáng)
  10:49
  10:52
  3分鐘
 • 5046
  普快
  煙臺
  菏澤
  17:33
  05:46
  萊陽(yáng)
  18:53
  18:57
  4分鐘
 • 5047
  普快
  煙臺
  菏澤
  17:33
  05:46
  萊陽(yáng)
  18:53
  18:57
  4分鐘
 • C6504
  城際
  榮成
  青島北
  16:51
  18:56
  萊陽(yáng)
  18:08
  18:10
  2分鐘
 • C6506
  城際
  青島
  榮成
  13:06
  15:21
  萊陽(yáng)
  14:07
  14:09
  2分鐘
 • C6507
  城際
  青島
  榮成
  13:06
  15:21
  萊陽(yáng)
  14:07
  14:09
  2分鐘
 • C6510
  城際
  青島
  榮成
  17:46
  20:14
  萊陽(yáng)
  18:53
  18:56
  3分鐘
 • C6511
  城際
  青島北
  榮成
  18:12
  20:18
  萊陽(yáng)
  18:53
  18:56
  3分鐘
 • C6512
  城際
  榮成
  青島北
  17:33
  19:26
  萊陽(yáng)
  18:50
  18:52
  2分鐘
 • C6517
  城際
  煙臺
  青島
  06:21
  08:12
  萊陽(yáng)
  06:59
  07:01
  2分鐘
 • C6520
  城際
  煙臺
  青島
  06:21
  08:12
  萊陽(yáng)
  06:59
  07:01
  2分鐘
 • C6521
  城際
  青島北
  煙臺
  18:44
  20:19
  萊陽(yáng)
  16:44
  16:46
  2分鐘
 • C6522
  城際
  煙臺
  青島北
  15:51
  17:20
  萊陽(yáng)
  19:35
  19:37
  2分鐘
 • C6523
  城際
  青島
  煙臺
  18:25
  20:09
  萊陽(yáng)
  19:35
  19:37
  2分鐘
 • C6524
  城際
  煙臺
  青島
  15:51
  17:50
  萊陽(yáng)
  16:45
  16:47
  2分鐘
 • C6533
  城際
  青島北
  煙臺
  06:36
  07:54
  萊陽(yáng)
  07:19
  07:22
  3分鐘
 • C6542
  城際
  青島
  煙臺
  08:03
  09:44
  萊陽(yáng)
  09:04
  09:06
  2分鐘
 • C6543
  城際
  青島
  煙臺
  08:03
  09:44
  萊陽(yáng)
  09:04
  09:06
  2分鐘
1 2 3 4 5 6 7 8 下一頁(yè)